Grīvas prospekts – Skolas iela

Grivas_Skolas

Zemes īpašums atrodas Ogres pilsētas centrā. Zemes gabala sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu mājas ar šādām adresēm: Grīvas 6, Grīvas 6a, Grīvas 8, Skolas 5, Skolas 7, Skolas 9, Skolas 11 un AS Latvenergo piederoša transformatora apakšstacijas ēka
Īpašuma izmantošana: daudzdzīvokļu namu apbūves teritorija
Zemes gabala kopējā platība: 20 751 m2
Zemes gabala kadastrālā vērtība: 185 703

Grivas_Skolas_Skolas11Grivas_Skolas_Skolas9 Grivas_Skolas_Skolas7 Grivas_Skolas_Skolas5 Grivas_Skolas_Grivas6a Grivas_Skolas_Grivas6 Grivas_Skolas_Grivas8 Grivas_Skolas_AS