Grīvas prospekts – Skolas iela – Rīgas iela

Grīvas_Skolas_Rīgas
Zemes īpašums atrodas Ogres pilsētas centrā. Zemes gabala sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu mājas ar šādām adresēm: Grīvas 27, Grīvas 29, Skolas 15, Skolas 17,
Rīgas 18, Rīgas 16

Īpašuma izmantošana: daudzdzīvokļu namu apbūves teritorija
Zemes gabala kopējā platība: 22 821 m2
Zemes gabala kadastrālā vērtība: 270 352