Mālkalnes prospekts – Zilokalnu prospekts

Malkalne_Zilokalnu_prospekti

Zemes īpašums atrodas Ogres pilsētas centrā. Zemes gabala sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu mājas ar šādām adresēm: Mālkalnes 27, Mālkalnes 29, 
Mālkalnes 33, Mālkalnes 35, Mālkalnes 37, Mālkalnes 39, Zilokalnu 22, Zilokalnu 24
Īpašuma izmantošana: daudzdzīvokļu namu apbūves teritorija
Zemes gabala kopējā platība: 32 372 m2
Zemes gabala kadastrālā vērtība: 378 589