Mālkalnes prospekts

Malkalnes_prospekts

Zemes īpašums atrodas Ogres pilsētas centrā. Zemes gabala sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu mājas ar šādām adresēm: Mālkalnes 5, Mālkalnes 7, Mālkalnes 9,
Mālkalnes 11, Mālkalnes 13, Mālkalnes 15, Mālkalnes 17, Mālkalnes 19, Mālkalnes 21, Mālkalnes 23

Īpašuma izmantošana: daudzdzīvokļu namu apbūves teritorija
Zemes gabala kopējā platība: 37 514 m2
Zemes gabala kadastrālā vērtība: 276 723