Skolas iela 19

Skolas19

Zemes īpašums atrodas Ogres pilsētas centrā. Zemes gabala sastāvā ietilpst daudzdzīvokļu māja – Skolas iela 19.
Īpašuma izmantošana: daudzdzīvokļu namu apbūves teritorija
Zemes gabala platība: 3 297 m2
Zemes gabala kadastrālā vērtība: 37 520